Transformers! is een twee weken durend trainingsprogramma, waarbij 24 jongeren uit 6 verschillende steden samenkomen in Berlijn. Zij komen uit Amsterdam, Rabat, Istanboel, Caïro, Parijs en Berlijn, zijn tussen de 18 en 23 jaar oud en leven in achterstandswijken. Geïnspireerd door de Arabische lente, zullen ze experimenteren met nieuwe vormen van politieke participatie en burgerschap om problemen op te lossen.

Doelen van Transformers!

  • Het stimuleren van jongeren, die het gevoel hebben geen toegang te hebben tot het democratisch proces, om hun stem te verheffen en zichzelf te laten horen;
  • Het stimuleren van ambitieuze jongeren uit achterstandswijken om hun eigen leiderschapspotentiaal te ontdekken en leiderschap op zich te nemen in de buurt;
  • Het verstrekken van vaardigheden te behoeve van creatief activisme aan jonge sociaal-economisch achtergestelde mensen om sociale problemen aan te pakken en ook andere mensen hiertoe aan te zetten;
  • Het samenbrengen van jongeren uit Europa met een Noord-Afrikaanse, allochtone achtergrond met leeftijdsgenoten uit de Noord-Afrikaanse landen om samen op zoek te gaan naar een geschikte vorm van maatschappelijke betrokkenheid;
  • Het ontdekken van nieuwe, tijdens de Arabische Lente verschenen, vormen van politieke participatie door jongeren en het testen van deze vormen in eigen land.

Voor meer informatie, bezoek de website.