Schoolclash e.V ontwikkelt vanaf het schooljaar 2016-2017 ook studiereizen voor agrarische opleidingen van het MBO. Deze studiereizen worden georganiseerd in samenwerking met tRaumpilotin en zullen plaatsvinden in de regio Oberlausitz, een regio gelegen aan de grens van Tsjechie en Polen. De doelstellingen van dit project zijn om het agrarische werkveld in deze regio te ontdekken en een internationaal netwerk op te bouwen en daarnaast kennis te maken met de Duitse taal en cultuur. Verder zullen tijdens het verblijf verschillende thema’s aan bod komen, die passen binnen het vak Burgerschap.

 

Regio

De regio Oberlausitz ligt in het uiterste zuidoosten van de deelstaat Sachsen aan de grens met Polen en Tsjechie. Deze regio lag in de voormalige DDR en na de val van de muur trokken veel bewoners naar het westen. Hierdoor moest deze krimpregio zich opnieuw definiëren en ontstonden nieuwe alternatieve en innovatieve initiatieven op het gebied van agricultuur en industrie.

 

Programma

Vaktechnisch

De leerlingen zullen excursies maken naar verschillende agrarische bedrijven in de regio. Hierbij zullen we een mix aanbieden van reguliere agrarische bedrijven en bedrijven met een ecologische agricultuur. Voorbeelden zijn het tuinbouwbedrijf ´Citronex´ in het Poolse Bogatynia, de struisvogelfarm Radisch in de buurt van het Duitse Bautzen en het gemeenschapslandbouwcollectief ´Der Heckenhof´ in het Duitse Sohland am Rotstein. De excursies zijn aan te passen aan de verschillende agrarische opleidingen. Daarnaast zal er ook een uitwisseling plaatsvinden met een Duitse agrarische opleiding en kan er een uitwisseling van kennis en ervaring ontstaan.

 

Duitse taal en cultuur

Twee weken lang worden de leerlingen blootgesteld aan een Duitse omgeving, waardoor ze in contact komen met Duitsers uit deze regio. Daarnaast is er een mogelijkheid om Duitse lessen aan te bieden of zelfs het hele programma in het Duits aan te bieden. Door middel van een uitwisseling met een Duitse agrarische opleiding, leren de leerlingen ook leeftijdsgenoten met dezelfde beroepsinteresses kennen.

 

Burgerschap

Het burgerschapsprogramma zal vooral in het teken staan van de DDR-geschiedenis. De leerlingen zullen een bezoek brengen aan de Stasi-gevangenis in Bautzen en een gesprek voeren met iemand die in de DDR heeft geleefd. De geschiedenis van de DDR wordt gekoppeld aan burgerschapsthema´s van het politiek- juridische domein zoals de rechtstaat, privacy en democratie. Verder daagt de regio uit tot het bespreken van Europese thema´s, aangezien de regio veel grensoverschrijdende activiteiten doorvoert.

 

De accommodatie

De leerlingen zullen overnachten in een groepsaccommodatie in één van de grotere steden in de regio: Görlitz of Bautzen. Een belangrijk onderdeel tijdens het verblijf is de zelfredzaamheid. Zelf koken, schoonmaken en natuurlijk zorgen voor avondvullende activiteiten. De leerlingen koken zelf in zoveel mogelijk zelf organiseerde samenstellingen met ondersteuning van de leraren en begeleiders.

 

De organisatie

Dit is een gezamenlijk project van Schoolclash eV en tRaumpilotin. Schoolclash is een Nederlandse (Stichting) en Duitse (e.V) organisatie en organiseert interculturele uitwisselingsprojecten en studiereizen. Wij willen hiermee internationale mobiliteit bevorderen en daardoor het begrip van jongeren voor verschillende (sub)culturen vergroten. Schoolclash biedt projecten aan voor MBO´s, HBO´s en middelbare scholen. Daarnaast organiseren wij ook bijscholingen voor professionals in het sociaal-culturele werkveld. Ook organiseert Schoolclash interculturele jongerenprojecten met jongeren uit Europa en Noord-Afrika. Schoolclash zal tijdens dit project vooral de interculturele en pedagogische begeleiding van de leerlingen op zich nemen en zal dienen als contactpersoon met de Nederlandse scholen. tRaumpilotin is een project van Luna Weineck. Luna heeft jaren als consultant en coach voor jonge ondernemers gewerkt in Berlijn en was toe aan een nieuwe uitdaging. Ze woont nu in het huis van haar ouders in de Oberlausitz en streeft ernaar om deze regio nieuw op de kaart te zetten als een regio met veel creatieve en innovatieve ondernemingen. Zij is in deze hoedanigheid steeds op zoek naar nieuwe innovatieve agrarische projecten in de Oberlausitz. Zij zal in dit project vooral verantwoordelijk zijn voor de excursies en de logistieke aangelegenheden. Meer informatie… Mocht u interesse hebben in dit project, dan willen wij graag in samenwerking met u dit programma ontwikkelen.

Neem contact op met Dennis Fraters, dennis@http://schoolclash.eu.

Schoolclash auf´m Land