Doelen van Transformers!

  • Het stimuleren van jongeren, die het gevoel hebben geen toegang te hebben tot het democratisch proces, om hun stem te verheffen en zichzelf te laten horen.
  • Het stimuleren van ambitieuze jongeren uit achterstandwijken om hun eigen leiderschapspotentiaal te ontdekken en leiderschap op zich te nemen in de buurt.
  • Het verstrekken van vaardigheden ten behoeve van creatief activisme aan jonge sociaal-economisch achtergestelde mensen om sociale problemen aan te pakken en ook andere mensen hiertoe aan te zetten.
  • Het samenbrengen van jongeren uit Europa met een Noord-Afrikaanse, allochtone achtergrond met leeftijdsgenoten uit de Noord-Afrikaanse landen om samen op zoek te gaan naar een geschikte vorm van maatschappelijke betrokkenheid.
  • Het ontdekken van nieuwe, tijdens de Arabische lente verschenen, vormen van politieke participatie door jongeren en het testen van deze vormen in het eigen land.