Vanaf 2018 bieden wij vierdaagse studiereizen aan voor docenten, waarbij wij onze expertise en ervaring wat betreft non-formele methodes over burgerschap en taalverwerking willen delen. Doorheen het bestaan van onze organisatie hebben we veel ervaring en expertise opgedaan om in gesprek te komen over verschillende maatschappelijke thema’s, om interactieve dialoog te bevorderen en hebben we ons gespecialiseerd in het ontwikkelen en uitvoeren van interactieve leermethodes.

We geloven dat wij docenten de nodige handvaten, nieuwe methodes en inspiratie  kunnen bieden om meer non-formele methodes te kunnen gebruiken in de klas. Deze studiereizen kunnen gefinancierd worden door het MBO-docentenprogramma van Erasmus+.

De studiereizen die wij kunnen aanbieden zijn:

Intercultureel dialoog in de klas : In deze studiereis willen we MBO-docenten handvaten geven om maatschappelijke thema´s te bespreken in een multiculturele klas. Tijdens dit seminar zullen ten eerste ingaan op een aantal theorieen rond identiteitsvorming en interculturele communicatie. Daarnaast zullen we een aantal methodes voor interculturele dialoog bespreken en ervaren. Tenslotte zullen we ook maatschappelijke thema´s in Berlijn bespreken aan de hand van de interactieve methodes, die Schoolclash gebruikt in verschillende studiereizen en uitwisselingsprojecten. .

How to make German sexy again! : In deze studiereis willen we (Duits) docenten handvaten geven om de Duitse taal en Duitsland interessant te maken voor MBO-studenten. Allereerst willen we ingaan op de hedendaagse Duitstalige (Pop-) cultuur en hoe deze te gebruiken in de klas. Daarnaast zullen we ook een aantal non-formele methodes voor taalverwerking bespreken en ervaren.

Urban Education: Wij zijn ervan overtuigd dat men burgerschapsthema´s het beste op straat kan ervaren en leren. Schoolclash werkt al jaren met verschillende non-formele methodes, waarbij burgerschapsthema´s in de stad worden ervaren en geleerd. Tijdens deze studiereis zullen we een aantal non-formele methodes in een urbane context gaan ervaren en uitproberen.

Maar waar wij vooral in geïnteresseerd zijn is welke thema’s voor u als docenten interessant kunnen zijn!

Daarom hebben wij een kleine enquête opgesteld die ons kan helpen om hierop een beter zicht te krijgen. Ook willen we peilen of uw school eventueel geïnteresseerd is om te participeren binnen ons docentenaanbod. Vul hier de enquete in!
(http://www.smartsurvey.co.uk/s/WRDYA/)

Wilt u meer informatie over onze docentenprojecten, meld u aan voor de nieuwsbrief.

Schoolclash biedt vanaf 2018 studiereizen voor docenten aan.