Het Europese subsidieprogramma Erasmus+ subsidieert de ontwikkeling van leerpartnerschappen. Meerdere educatieve instellingen voor formele en non-formele educatie zullen over een periode van 24 maanden aan een gezamenlijk thema werken en een gezamenlijk product ontwikkelen. Erasmus plus Stichting Schoolclash heeft hiervoor samen met Interkulturelle Netzwerk (Neuruppin (bij Berlijn) /D), Hundested Skole (Hundested (bij Kopenhagen), DK) en Intercultural Life (Trasmulas (bij Granada) /E) een project opgezet. Door constante veranderingen in de samenleving, moeten onze ideeen over educatie en leren worden herzien. Wetenschappers en pedagogen pleiten voor een aanpassing van de educatieve structuren en inhouden aan de nieuwste conclusies binnen onderzoek en aan de veranderde samenlevingsstructuren , veroorzaakt door de globalisering. In het kader van deze discussie over een nieuwe leercultuur in de educatieve sector, komen non-formeel en informeel leren steeds meer in beeld en worden meer gewaardeerd. Steeds meer wordt ervan uitgegaan, dat educatie in formele, maar vooral ook in non-formele en informele processen plaatsvindt en niet afhankelijk is van een bepaalde plaats of bepaalde leeftijd (life long learning). De vier organisaties bewegen zich in het spanningsveld tussen formeel en non-formeel leren en formuleren een behoefte om verdere concepten en methodes te leren, die de grens tussen deze twee, van oudsher afgescheiden educatiegebieden te laten verdwijnen. Het doel van deze leerpartnerschap is om nieuw over het begrip ´Educatie´ na te denken en formele en non-formele educatie te kritisch te onderzoeken en innovatieve methodes en ideeen te beschrijven, die een ander leren mogelijk maakt, die de uitdagingen van de 21ste eeuw aankunnen. Naast het vergroten van de persoonlijke competenties van de deelnemers, verwachten wij een verandering van het educatieprofiel van de deelnemende structuren. De resultaten van het leerproces en een beschrijving van de behandelde concepten en methodes willen we publiceren in een handboek met ´Good practice/Best practice- voorbeelden, die voor alle geinteresseerden gratis beschikbaar is. Aan deze leerpartnerschap nemen 4 organisaties deel, in totaal zullen er 4 meetings plaatsvinden, waarbij bij iedere meeting twee deelnemers deelnemen kunnen. Voor meer informatie, bezoek de website.