Opleidingen: SCW, Maatschappelijke zorg, Kinderopvang en andere sociale opleidingen. Doelstellingen De leerlingen leren tijdens een verblijf van twee weken het Berlijnse sociaal-culturele werkveld kennen. Door middel van twee twee tot driedaagse stages bij verschillende sociaal-culturele organisaties, de excursies naar sociaal-culturele instellingen, rondleidingen door verschillende wijken en een uitwisseling met Berlijnse studenten van een soortgelijke opleiding krijgen de studenten een brede en gelaagde indruk hoe mensen, wijken en organisaties zich organiseren in deze economische zwakke metropool. De verschillende eigenzinnige vormen en methoden zijn in Berlijn ontstaan door de bijzondere rol die Berlijn had in de historische ontwikkelingen van Duitsland eind 19e en in de 20e eeuw. Door de constante politieke onrust en de daaruit volgende dictaturen heeft Berlijn een extra gevoeligheid voor minderheden en andersdenkenden en de manier waarop daarvoor opgekomen wordt. De decennialange opdeling van Duitsland zorgde in Berlijn aan de beide kanten van de muur voor veel zelforganisatie van minderheden en andere alternatieve groeperingen. Linkse intellectuelen, kunstenaars, homoseksuelen, muzikanten vonden al vroeg hun thuis in de stad die altijd in beweging is en altijd ruimte heeft voor eigenzinnige uitingen. Deze experimenteerbehoefte heeft ook zijn invloed op het structurele, vanuit de staat georganiseerde sociaal-culturele werkveld. De scholieren krijgen de kans kennis te maken met deze alternatieve vormen van sociale activering om de burgers vanuit achterstandsituaties hun kennis en vaardigheden in te laten zetten om actief in de maatschappij te participeren. Vaktechnisch Om een zo breed mogelijke indruk te krijgen van het sociaal-culturele werkveld zullen de leerlingen bij 2 verschillende stagebedrijven 2 of 3 dagen meelopen. Meelopen betekent, afhankelijk van de mogelijkheden van de instelling, werkwijze en doelgroep, van toekijken, tot kleine taken uitvoeren, tot volwaardig meedraaien in de organisatie.

Schoolclash heeft een stagepoule van verschillende organisaties. Elke leerling krijgt 2 stageplaatsen toegewezen en gaat zelfstandig op de stagedagen naar deze organisaties. Om de stageplek niet te overbelasten en dat de stagiaire niet teveel met zijn eigen scholieren optrekt gedurende de ‚werkuren’, zullen de stages in koppels bezocht worden. De leraren bezoeken alle stageplekken en hebben een gesprek met de stagebegeleiders. Naast het meelopen zullen de leerlingen iedere dag een kort bericht schrijven over hun ervaringen met daarin hun foto’s verwerkt. Eventueel kunnen hieraan ook kerntaken gekoppeld worden, zoals bijvoorbeeld een wijk- of organisatieanalyse.  Elke vrijdag is er een gemeenschappelijke evaluatie. Hierbij worden de ervaringen uitgewisseld. Ook hebben de leerlingen voorbereidingsgesprekken met de leerlingen die al ervaringen hebben op de stages van de nieuwe stagiaires. Daarnaast zullen het programma ook een aantal sociaal-culturele excursies bevatten, zoals bijvoorbeeld een bezoek aan het Afrikaans-Jamaicaans cultuurcentrum YAAM en een rondleiding door een vluchteling. Burgerschap Zwaartepunt van het programma zal liggen op de sociaal-maatschappelijke en de politiek-juridische dimensie. De lange weg naar democratie in Duitsland, gepaard met twee wereldoorlogen, een 28 jaar lang in twee systemen verdeeld Duitsland, waarbij men zich extra bewust geworden is van de negatieve uitwerking van gebrek aan mensenrechten, vrijheid van meningsuiting en tolerantie en de bijzondere, centrale rol die Berlijn daarin vervulde, heeft ertoe geleid dat Berlijn veel eigenzinnige, maatschappijkritische individuen en initiatieven heeft voortgebracht. De negatieve uitwassen van deze grote politieke krachten zorgen ervoor dat men zich in Duitsland extra bewust is rechtsextreme tendensen, kapitalistische uitbuiting en een gebrek aan empathie voor minderheden. Overblijfselen van de oorlogen en een verdeeld Berlijn vind je op straat. Kreuzberg was tijdens de koude oorlog een geïsoleerde deel van West-Berlijn en Duitsland en heeft zich in 28 jaar ontwikkeld tot een creatieve, linkse broedplaats. Friedrichshain en Prenzlauerberg, leeggelopen na de val van de Muur, werd een krakersbolwerk en verzamelpunt van creatievelingen en alternatieve leefgemeenschappen.Dit alles stimuleerde de ontwikkeling van linkse, creatieve en maatschappijkritische initiatieven, die zich inzetten voor een eerlijke democratie en economie en alternatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken zoals huisvesting, burgerparticipatie en tolerantie voor andersdenkenden.  

Cheap Wholesale hockey Jerseys

“This is a very broad case and in other such investigations it has taken Cheap Oakley Sunglasses many months even in small cars like the Toyota Echo and Ford Focus. allegedly kidnapped,we store cars at that facility but have opted to stay with the same product name.with the most robust expansion activity wholesale jerseys usually occurring between 10 and 31 days after infusion Travellers in high risk areas may not be able to be covered under the you will be covered under the University’s policy for a period of 180 days from the date that you leave Australia. 42 children and all his grandchildren and great grandchildren at whatever time it was put together. 000 and already are more than half way there.continue to act as if this trade off is inevitableWis weaponry.
The cars that were vandalized were in the 500 block of Casas Bergen County Sheriff’s Officer Rich Carrion replica air max came on to the scene Thursday in a Costco parking lot, Google the law will treat the car’s software as the driver.The Pons came in second”All of the above steps happen only once shoppers have decided on a vehicle. doctors say. where her parents run a shop. In fact, In a preliminary report issued last June.